Hót Hòn Họt - Lyric - Hương Giang, Saabirose, D.A

Hót Hòn Họt -  Lyric - Hương Giang, Saabirose, D.A

 

Lyrics:

Vẫn khiến cho bao anh đây phải trót

Yêu thầm luôn cái cách em flow

Em bay trong verse này như chim hót

Kill con beat này trong one shot

Yah knock knock knock

3h đêm gõ cửa vào trái tim em

Cause I'm hot hot hot

Cause I'm hot hòn họt

Uh wuh uh wuh uh wuh

Hot hòn họt

Uh wuh uh wuh uh wuh

Hot hòn họt

Uh wuh uh wuh uh wuh

Hot hòn họt